BIULETYN AZS- NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

BIULETYN AZS- NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

W poniedziałek 20.04.2020 r. odbyło się kolejne zdalne Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego AZS, podczas którego podjęto najważniejsze tematy dla organizacji w dobie koronowirusa. Główne tematy obrad oscylowały wokół terminarza działań AZS w okresie maj – grudzień 2020 r. ze szczególnym nastawieniem na organizację i przeprowadzenie XXVIII Zjazdu AZS oraz kampanii sprawozdawczo – wyborczej w terenowych jednostkach AZS (kluby AZS i OŚ AZS). Pozostałe tematy to przywrócenie i organizacja rozgrywek: lig międzyuczelnianych, Akademickich Mistrzostw Polski (AMP) i Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS (IMP AZS), Igrzyska Studentów Pierwszego Roku, Gala Sportu Akademickiego, Akademickie Mistrzostwa Świata organizowane w Polsce oraz kalendarz spotkań ciał statutowych AZS.

1. Kalendarz imprez AZS w okresie maj – grudzień 2020 r.

Prezydium ZG AZS przyjęło również wstępny kalendarz wydarzeń centralnych AZS. Najważniejszą kwestią jest przełożenie rozgrywek Akademickich Mistrzostw Polski na wrzesień, październik i pierwszy tydzień listopada 2020. Szczegółowy terminarz zostanie w najbliższych dniach opublikowany na stronie www.ampy.pl
Poniżej znajduje się ramowy kalendarz wydarzeń centralnych AZS. Należy jednak pamiętać, że wskazane terminy mogą ulec zmianie z przyczyn obiektywnych.

do pobrania: Kalendarz imprez AZS w okresie maj – grudzień 2020 r.

2. XXVIII Zjazd AZS i kampania sprawozdawczo – wyborcza w terenowych jednostkach organizacyjnych AZS (Kluby AZS i OŚ AZS).

Statut AZS  precyzuje, że kadencja władz AZS trwa dwa lata (rozdział IV, paragraf 14 pkt.2), co sprawia, że Zjazd AZS musi odbyć się do końca czerwca 2020 r. W związku z powyższym Prezydium ZG AZS proponuje przyjęcie następującego toku działań:
a.) Zmianę terminu XXVIII Zjazdu AZS na sobotę 27 czerwca 2020 r. (zmiana ta pozwoli na wydłużenie terminów walnych zebrań w terenowych jednostkach organizacyjnych AZS: Kluby AZS i OŚ AZS).
b) Zmianę terminów walnych zebrań w terenowych jednostkach organizacyjnych AZS (Kluby AZS i OŚ AZS) odpowiednio:
– do 14 czerwca 2020 r. w Klubach AZS (uczelnianych, sportowych, środowiskowych)
– do 21 czerwca 2020 r. w Organizacjach Środowiskowych AZS
c) Zmianę terminów zgłoszeń delegatów na XXVIII Zjazd AZS i kandydatów do władz AZS na kolejną kadencję, odpowiednio:
– zgłaszanie delegatów na XXVIII Zjazd AZS (poprzez elektroniczny system zgłoszeń dostępny na stronie www.zjazd.azs.pl) do poniedziałku 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
– zgłaszanie kandydatów do władz AZS na kolejną kadencję (poprzez elektroniczny system zgłoszeń dostępny na stronie www.zjazd.azs.pl) do poniedziałku 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

Powyższe zmiany zostały poddane pod głosowanie całego Zarządu Głównego AZS w trybie elektronicznym. Zaproponowane zmiany zostały przyjęte jednogłośnie w przy pełnej frekwencji członków Zarządu Głównego AZS. Stosowne dokumenty (uchwała zjazdowa i ordynacja wyborcza w załączeniu oraz na stronie www.zjazd.azs.pl). Najpilniejszą kwestią wobec powyższych kwestii jest obecnie przeprowadzenie walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w jednostkach w których dotychczas one się nie odbyły. Biorąc pod uwagę stan obostrzeń ale i pojawiających się rozluźnień procedur w tym zakresie prosimy o nie pozostawianie tego obowiązku na tzw. ostatnią chwilę.
W związku z powyższym (zakładając przyjęcie przez Zarząd proponowanego rozwiązania) informujemy, że Biuro Zarządu Głównego AZS przygotuje instrukcję jak przeprowadzić walne zebranie sprawozdawczo wyborcze z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w Klubach AZS i Organizacjach Środowiskowych AZS oraz w miarę możliwości wesprze takie działania. Walne zebrania w większości Klubów AZS ze względu na ich wielkość nie wymagają szczególnie skomplikowanych rozwiązań i w tym przypadku będziemy rekomendowali wykorzystanie zasobów programu Hanguots Meet dostępnego na platformie Google. Jego potencjał w zupełności wystarczy do przeprowadzenia walnych zebrań w mniejszych OŚ AZS. Zachęcamy do stosowania wariantów łączących tradycyjną formę obrad z udziałem zdalnym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

do pobrania: XXVIII Zjazd AZS – ordynacja wyborcza – zmiana 22.04.2020 oraz  Uchwała ZG w sprawie zwołania XXVIII Zjazdu

3. Ośrodki AZS

Nadal czekamy na uruchomienie działalności w obszarze turystyki i do tego czasy standardowa działalność ośrodków AZS jest wstrzymana. Niemniej jednak AZS podejmuje działania mające na celu utrzymać w gotowości zarówno zasoby ludzkie jak i techniczne. Mimo iż jest to dla ośrodków wyjątkowo trudny czas włączyły się do akcji „wzywamy posiłki”  i ośrodkowe restauracje przygotowują posiłki dla służb (głównie medycznych) pracujących na rzecz walki ze skutkami epidemii koronawirusa. Ośrodek AZS w Górkach Zachodnich dodatkowo włączył się do akcji noclegi dla medyków. Relacje z tych działań można obserwować na facebookowych profilach Ośrodków AZS. Liczymy, że już niebawem wznowimy ich standardową działalność.
Przygotowujemy akcję wspierania ośrodków poprzez możliwość wykupienia bonów o dowolnym nominale (jako darowizny lub do wykorzystania w późniejszym terminie). Liczymy na aktywność i szczodrość naszych członków oraz sympatyków AZS. Szczegóły wkrótce na naszych strona i serwisach w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na temat bieżącej działalności AZS znajdziecie również w kwietniowym newsletterze Akademickiego Związku Sportowego

 

 

 

 

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Wspierają Nas
Facebook
Najnowsze Wpisy
Wydarzenia
Kontakt

Dolnośląska Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego

ul. Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław

tel.: 71 372 90 13 wewn. 8

NIP 898-208-64-95

e-mail: wroclaw@azs.pl

BIURO CZYNNE:

Poniedziałek od 10:00 do 13:00
Piątek od 10:00 do 13:00