DOLNOŚLĄSKA INAUGURACJA

27 Paź DOLNOŚLĄSKA INAUGURACJA

Dzisiaj – 27 października w Hotelu GEM odbyła się Dolnośląska Inauguracja Roku Sportowego, na którą zostali zaproszeni Prezesi Klubów Uczelnianych AZS oraz Kierownicy Studium Wychowania Fizycznego. Organizatorem Inauguracji był Zarząd Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS a rolę gospodarza pełnił Piotr Marszał – Wiceprezes ds. Upowszechniania Kultury Fizycznej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele uczelni wrocławskich: AWF Wrocław, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przedstawiciele uczelni z Dolnego Śląska: PWSZ Legnica i  PWSZ Wałbrzych.

Podczas spotkania poruszono następujące kwestie:

  • kampania sprawozdawczo-wyborcza w Klubach AZS
  • członkostwo AZS / ewidencja członków / legitymacje AZS
  • Dolnośląska Liga Międzyuczelnia
  • Akademickie Mistrzostwa Polski
  • Sport wyczynowy
  • Igrzyska Studentów Pierwszego Roku / Test Coopera
  • Konkurs na najlepszego studenta – sportowca i trenera akademickiego.