LEGITYMACJA AZS

SKŁADKA Z POLISĄ STANDARD

składka 50 zł - POLISA STANDARD - NNW 6500 zł

SKŁADKA Z POLISĄ KOMFORT

składka 95 zł - POLISA KOMFORT - NNW 25000 zł

SKŁADKA Z POLISĄ SPORT

składka 1000 zł - POLISA SPORT - NNW 65000 zł

Legitymację AZS wyrabiamy w swoim macierzystym Klubie Uczelnianym AZS lub bezpośrednio w siedzibie Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS – Wrocław, ul. Mianowskiego 2B, Biuro – PATIO, w godzinach pracy biura.

Biuro AZS DOŚ nie wyrabia legitymacji dla studentów AWF Wrocław. Zainteresowanych zapraszamy do rodzimej jednostki AZS.

AZS Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego obowiązują składki członkowskie w wysokości ustalone przez Zarządy wymienionych Klubów.

ZAŁOŻENIE NOWEJ LEGITYMACJI

1. Wejdź na stronę AZS i wybierz odpowiedni rodzaj legitymacji.

Przypominamy, że legitymację AZS ISIC mogą posiadać wyłącznie studenci i uczniowie powyżej 12 roku życia. Pozostałe osoby powinny wyrobić legitymację AZS.

WYRÓB LEGITYMACJĘ

2. W kolejnym kroku wybierz odpowiednią sumę ubezpieczenia oraz „Wyrób nową legitymację”

UWAGA! Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się następnego dnia po zatwierdzeniu przez AZS DOŚ informacji w systemie, a kończy 30 września 2019 r.

3. W trzecim kroku wypełnij swoje dane zwracając szczególną uwagę na:

– WYBÓR UCZELNI

– WYBÓR KLUBU AZS – jeśli zamierzasz wstąpić do innego Klubu AZS niż działający na Twojej uczelni lub na Twojej uczelni nie działa Klub AZS
Jest to szczególnie ważne w przypadku studentów uczelni z innego województwa.

– WYBÓR SEKCJI SPORTOWEJ (należy wpisać jedną główną sekcję, jednak wybór nie zabrania udziału w innych sekcjach sportowych)

– TELEFON należy wpisać w formacie XXXXXXXXX (dziewięć cyfr bez spacji, itp., itd.)

– poprawny adres E-MAIL (na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie zapisania danych w systemie oraz zawarcia ubezpieczenia)

4. Po przejściu wszystkich kroków na podany adres zostanie wysłany link do wypełnionej deklaracji. Deklarację należy wydrukować, podpisać i wraz ze zdjęciem i składką dostarczyć do Klubu AZS lub biura AZS DOŚ.

Składkę można wpłacić przelewem na poniższe konto:

Klub Sportowy AZS WROCŁAW Akademicki Związek Sportowy we Wrocławiu
ul. Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław
45 1090 2402 0000 0001 1450 8382
KONIECZNIE z dopiskiem “składka AZS + liczba osób + Uczelnia”

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI

1. Jeśli miałeś ważną legitymację AZS w poprzednim roku akademickim wystarczy jeśli teraz przedłużysz jej ważność. Wejdź na stronę AZS i wybierz odpowiedni rodzaj legitymacji.

PRZEDŁUŻ WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI

2. Wybierz wysokość ubezpieczenia – może być inny niż w poprzednim roku.

UWAGA! Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się następnego dnia po zatwierdzeniu przez AZS DOŚ informacji w systemie, a kończy 30 września 2019 r.

3. Zaznacz opcję „Przedłuż członkostwo na rok akademicki 2018/2019”.

4. Wpisz numer legitymacji AZS, którą chcesz przedłużyć oraz datę Twoich urodzin.

5. Uzupełnij i jeśli potrzeba, to zaktualizuj wyświetlone dane.

6. Po przejściu wszystkich kroków na podany adres zostanie wysłany link do wypełnionej deklaracji.

Deklarację należy wydrukować, podpisać i wraz ze składką i legitymacją AZS dostarczyć do Klubu AZS lub biura AZS DOŚ.

Składkę można wpłacić przelewem na poniższe konto:

Klub Sportowy AZS WROCŁAW Akademicki Związek Sportowy we Wrocławiu
ul. Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław
45 1090 2402 0000 0001 1450 8382
KONIECZNIE z dopiskiem “składka AZS + liczba osób + Uczelnia”

ZNIŻKI

W ramach składki każdy członek AZS posiada:

– 10% zniżek na usługi noclegowe i wynajem sprzętu sportowego w COSA AZS
– prawo do zniżek związanych z programem ISIC (dotyczy członków posiadaczy legitymacji ISIC-AZS)
– prawo do zniżek wynikających z innych umów partnerskich AZS ZG lub jednostek AZS (np. GO SPORT, REGATA)
– prawo nabycia na warunkach specjalnych dla członków AZS opieki medycznej w programie LUX MED

SYSTEM ZNIŻEK ISIC

Z ISIC otrzymujesz rabaty w kilkudziesięciu tysiącach miejsc na całym świecie. Ponad 3000 punktów honoruje ISIC w Polsce, udzielając jej posiadaczom rabatów do 50%. Dzięki ISIC oszczędzasz na transporcie, płacąc za miejsce w hotelu, w restauracjach, pubach, ośrodkach kultury, a także sklepach i punktach usługowych. W wielu krajach posiadacze ISIC otrzymują zniżki na towary lub usługi, które nie zostały objęte oficjalną umową, ponieważ wiele instytucji traktuje kartę ISIC jak lokalną legitymację studencką. Pełna informacja na temat zniżek na: www.isic.pl