NOWY PREZES ŚRODOWISKA

NOWY PREZES ŚRODOWISKA

Dzisiaj – 18.01.2017 r. odbyły się wybory na Prezesa Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS. Obecnego Prezesa prof. Romualda Gellesa zastąpił prof Juliusz Migasiewicz z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Prof. dr hab. Romuald Gelles piastował funkcję Prezesa Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego przez 4,5 kadencje (w latach 1999 – 2003, 2003 – 2007, 2007 – 2011, 2011 – 2015, 2015 – 2017). Prof. Romuald Gelles był Rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1999-2002. Historyk, specjalizuje się w badaniach historii stosunków międzynarodowych, historii Śląska i Niemiec. Autor ponad 250 prac naukowych z zakresu historii Polski i Niemiec oraz dziejów polskiej służby dyplomatycznej. Za jego kadencji powstało m.in. Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta, w którym prowadzone są międzynarodowe studia z zakresu m.in. politologii, nauk społecznych.

Prof. dr. hab. Juliusz Migasiewicz obecny Prezes DOŚ AZS należał do czołowych lekkoatletów województwa poznańskiego, a jego koronne dyscypliny do rzut dyskiem i pchnięcie kulą. Sukcesy sportowe zdecydowały o wyborze studiów, był to kierunek wychowanie fizyczne o specjalności trenerskiej na AWF we Wrocławiu w 1973 roku. W 1988 roku uzyskał stopień doktora, a w roku 2000 – doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. Od 2008 roku jest profesorem zwyczajnym nauk o kulturze fizycznej.Po ukończeniu studiów podjął pracę na uczelni jako asystent, następnie jako adiunkt i od 2000 r. jako profesor nadzwyczajny w Zakładzie oraz w Katedrze Lekkoatletyki, pełniąc w latach 1993-2002 funkcję kierownika Zakładu Lekkoatletycznych Konkurencji Technicznych, a od roku 2002 funkcję kierownika Katedry Teorii i Metodyki Dyscyplin Sportowych, kierując jednocześnie Pracownią Badań w Sporcie Wyczynowym. Od roku 2008 jest Kierownikiem Katedry Dydaktyki Sportu oraz Zakładu Teorii Treningu Sportowego. W roku 2001 został powołany do pełnienia funkcji prorektora ds. dydaktyki oraz spraw studenckich i sportu, wybrany w dwóch kolejnych kadencjach – od 2002 r. do 2008 r. – pełni funkcję prorektora ds. studenckich i sportu akademickiego. W kadencji 2008 – 2012 i 2012 – 2016  był Rektorem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
W latach 1977 – 2002 pracował jako trener w KS AZS AWF Wrocław, a w latach 1982-1990 był trenerem kadry narodowej PZLA juniorów i seniorów w konkurencjach rzutowych. Posiada uprawnienia trenera klasy mistrzowskiej w lekkoatletyce. Był wiceprezesem KS AZS – AWF Wrocław oraz członkiem Zarządu Głównego AZS.

 

Udostępnij
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Wspierają Nas
Facebook
Najnowsze Wpisy
Wydarzenia
Kontakt

Dolnośląska Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego

ul. Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław

tel.: 71 372 90 13 wewn. 8

NIP 898-208-64-95

e-mail: wroclaw@azs.pl

BIURO CZYNNE:

Poniedziałek od 10:00 do 13:00
Piątek od 10:00 do 13:00