NOWY PREZES ŚRODOWISKA

NOWY PREZES ŚRODOWISKA

Dzisiaj – 18.01.2017 r. odbyły się wybory na Prezesa Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS. Obecnego Prezesa prof. Romualda Gellesa zastąpił prof Juliusz Migasiewicz z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Prof. dr hab. Romuald Gelles piastował funkcję Prezesa Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego przez 4,5 kadencje (w latach 1999 – 2003, 2003 – 2007, 2007 – 2011, 2011 – 2015, 2015 – 2017). Prof. Romuald Gelles był Rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1999-2002. Historyk, specjalizuje się w badaniach historii stosunków międzynarodowych, historii Śląska i Niemiec. Autor ponad 250 prac naukowych z zakresu historii Polski i Niemiec oraz dziejów polskiej służby dyplomatycznej. Za jego kadencji powstało m.in. Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta, w którym prowadzone są międzynarodowe studia z zakresu m.in. politologii, nauk społecznych.

Prof. dr. hab. Juliusz Migasiewicz obecny Prezes DOŚ AZS należał do czołowych lekkoatletów województwa poznańskiego, a jego koronne dyscypliny do rzut dyskiem i pchnięcie kulą. Sukcesy sportowe zdecydowały o wyborze studiów, był to kierunek wychowanie fizyczne o specjalności trenerskiej na AWF we Wrocławiu w 1973 roku. W 1988 roku uzyskał stopień doktora, a w roku 2000 – doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. Od 2008 roku jest profesorem zwyczajnym nauk o kulturze fizycznej.Po ukończeniu studiów podjął pracę na uczelni jako asystent, następnie jako adiunkt i od 2000 r. jako profesor nadzwyczajny w Zakładzie oraz w Katedrze Lekkoatletyki, pełniąc w latach 1993-2002 funkcję kierownika Zakładu Lekkoatletycznych Konkurencji Technicznych, a od roku 2002 funkcję kierownika Katedry Teorii i Metodyki Dyscyplin Sportowych, kierując jednocześnie Pracownią Badań w Sporcie Wyczynowym. Od roku 2008 jest Kierownikiem Katedry Dydaktyki Sportu oraz Zakładu Teorii Treningu Sportowego. W roku 2001 został powołany do pełnienia funkcji prorektora ds. dydaktyki oraz spraw studenckich i sportu, wybrany w dwóch kolejnych kadencjach – od 2002 r. do 2008 r. – pełni funkcję prorektora ds. studenckich i sportu akademickiego. W kadencji 2008 – 2012 i 2012 – 2016  był Rektorem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
W latach 1977 – 2002 pracował jako trener w KS AZS AWF Wrocław, a w latach 1982-1990 był trenerem kadry narodowej PZLA juniorów i seniorów w konkurencjach rzutowych. Posiada uprawnienia trenera klasy mistrzowskiej w lekkoatletyce. Był wiceprezesem KS AZS – AWF Wrocław oraz członkiem Zarządu Głównego AZS.

 

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Wspierają Nas
Facebook
Najnowsze Wpisy
Wydarzenia
Kontakt

Dolnośląska Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego

ul. Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław

tel.: 71 372 90 13 wewn. 8

NIP 898-208-64-95

e-mail: wroclaw@azs.pl

BIURO CZYNNE:

Poniedziałek od 10:00 do 13:00
Piątek od 10:00 do 13:00