WŁADZE

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego obradujące 16 czerwca 2020 roku wybrało władze Organizacji.

Prezesem Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS jednogłośnie, ponownie wybrano Kolegę Prof. dra hab. Juliusza Migasiewicza, delegata Klubu Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego.

Wybrano również 9 pozostałych członków Zarządu DOŚ AZS.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

1. Michał HAWRA

2. Andrzej HRECHOROWICZ

3. Jacek KIEŁB

4. Piotr MARSZAŁ

5. Hanna MATULA

6. Jakub OSÓBKA

7. Zdzisław PALIGA

8. Adam ROCZEK

9. Arkadiusz SKÓRSKI

ŚRODOWISKOWA KOMISJA REWIZYJNA

1. Tomasz DĄBROWSKI

2. Jacek STODÓŁKA

3. Kazimierz WITKOWSKI

ŚRODOWISKOWY SĄD KOLEŻEŃSKI

1. Wojciech FARMAS