WŁADZE

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego obradujące 8 grudnia 2015 roku wybrało władze Organizacji.

Prezesem Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS jednogłośnie, ponownie wybrano Kolegę Prof. dra hab. Romualda Gellesa delegata Klubu Sportowego „AZS Wrocław”.

Wybrano też 7 pozostałych członków Zarządu DOŚ AZS.

W wyniki złożenia rezygnacji z funkcji Prezesa przez Prof. dra hab. Romualda Gellesa, Zarząd DOŚ AZS w dniu 18 stycznia 2017 wybrał z grona swoich członków nowego Prezesa, którym został prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz.

CZŁONKOWIE PREZYDIUM

1. Jacek KIEŁB – Wiceprezes ds. Studiów nad Sportem Akademickim

2. Piotr MARSZAŁ – Wiceprezes ds. Upowszechniania Kultury Fizycznej

3. Zdzisław PALIGA – Wiceprezes ds. Sportu Kwalifikowanego

4. Adam ROCZEK – Sekretarz Zarządu

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

1. Andrzej HREHOROWICZ

2. Tadeusz POGORZELSKI

3. Dawid WIEWIÓRSKI

ŚRODOWISKOWA KOMISJA REWIZYJNA

1. FURMANEK Olgierd – Przewodniczący

2. DĄBROWSKI Tomasz – Wiceprzewodniczący

3. STODÓŁKA Jacek – Sekretarz

ŚRODOWISKOWY SĄD KOLEŻEŃSKI

1. GROBELNY Romuald – Przewodniczący

2. FARMAS Wojciech – Wiceprzewodniczący