AWL WROCŁAW – UPWr WROCŁAW

AWF WROCŁAW – UPWr WROCŁAW

PWr WROCŁAW – UPWr WROCŁAW

ASP WROCŁAW – UPWr WROCŁAW

UPWr WROCŁAW – UWr WROCŁAW

UWr WROCŁAW – PWr WROCŁAW

AWF WROCŁAW – UPWr WROCŁAW

UMed WROCŁAW – PWSZ WAŁBRZYCH

PWr WROCŁAW – AWF WROCŁAW

PWSZ WAŁBRZYCH – UWr WROCŁAW