Kategorie
ORGANIZACYJNE

PONAD 3500

Na Dolnym Śląsku zarejestrowanych jest ponad 3500 członków Akademickiego Związku Sportowego (stan na 30 czerwca 2016 r.) Liderem wśród Klubów AZS jest Klub Sportowy Akademii Wychowania Fizycznego, który liczy 1355 osób. Na kolejnych miejscach znajduje się Klub Uczelniany AZS Uniwersytet Ekonomiczny, który zrzesza ponad pół tysiąca członków i Klub Uczelniany Politechniki Wrocławskiej – 364 członków. Wśród Klubów AZS z terenu Dolnego Śląska najlepszy jest KU AZS PWSZ im. Witelona w Legnicy – 138 członków.