Kategorie
Bez kategorii

WYBRANO NOWY ZARZĄD

We wtorek 16 czerwca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Delegatów Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS.

Zebranie odbyło się w formie zdalnej, a udział w nim wzięło 26 na 27 uprawnionych delegatów. 

Prezesem Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS na kolejną dwuletnią kadencję wybrany został prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz. 

Wybrano również pozostałych 9 członków Zarządu, którymi zostali Andrzej Hrechorowicz, Jacek Kiełb, Piotr Marszał, Zdzisław Paliga, Adam Roczek, Arkadiusz Skórski, Jakub Osóbka, Michał Hawra i Hanna Matula. 

Na zebraniu zgodnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz przedstawiono sprawozdanie z jego działalności. Wybrano również delegatów, którzy reprezentować będą organizację na XXVIII Zjeździe AZS, który już 27 czerwca odbędzie się w Warszawie.

Nowy Zarząd: https://azs.wroclaw.pl/o-nas/wladze/